MúzeumDigitárSomogy

Close
Close
Rippl-Rónai Múzeum RRM_NT_Néprajzi tárgyi gyűjtemény

Collection: RRM_NT_Néprajzi tárgyi gyűjtemény ( Rippl-Rónai Múzeum )

About the collection

A Somogy Megyei Múzeum Egyesület 1914. évi február hó 28-án tartott közgyűlésén kimondta a néprajzi s népművészeti tárgyak gyűjtésének megkezdését. Az anyag összeszedésével az időközben alelnökké választott Gönczi Ferencet, Somogy megye királyi tanfelügyelőjét bízta meg. A háború alatt, 1914-1917. év között mintegy 1500 darabbal gyarapította a múzeumot. 241 községet járt be „közel 4000 földmíves családnál fordult meg s kerek számban 5000 muzeális értékkel bíró tárgyat gyűjtött össze." 1926-27-től megkezdődött a muzeális anyag rendezése, leltározása, a tárgyak rajzoltatása. Éveken keresztül Gönczi Ferenc készítette a tárgyak leírókartonjainak színes rajzait, Tarján Antal a tollrajzokat, majd halálát követően Kovács Jenő József festőművész segítette munkáját.

Gönczi 1928-29-ben a drávai és balatoni halászat eszközeinek a begyűjtésére helyezte a hangsúlyt, miközben a kihalóban lévő kismesterségek (pl. szűrszabó) utolsó emlékanyagának a megmentésére is figyelmet fordított. Gyűjtőmunkáját haláláig, 1948-ig folytatta.

A múzeum élére 1949-ben Takáts Gyulát nevezték ki. Ő fontosnak tartotta a szőlőművelés tárgyainak, a pásztorok művészetét megjelenítő faragványoknak és az egykori céhek még fellelhető emlékanyagának a begyűjtését.

Gönczi Ferenc és Takáts Gyula gyűjtőterülete 310 somogyi települést foglalt magába, ami az 1980-as évekre 254-re csökkent. Napjainkban a megyehatáron belül 245 települést tartunk számon. Néprajzi szempontból kiemelten kutatott Belső-Somogy hagyományőrzőbb református falvainak tárgykultúrája (Csököly, Kutas, Csurgó stb.), Külső-Somogyban Koppány és vidéke, a Nagyberek falvai és a Kapos mente néhány települése. A Zselic falvaiban élt emberek tárgyi világára vonatkozóan is fellelhetők értékes darabok a gyűjteményben, de nagyobb tételszámban Szenna képviselteti magát.

A gyűjtemény továbbfejlesztésének lehetőségei között az 1945 előtt falun élt emberek tárgykultúrájának megismerésére, megjelenítésére való törekvés első helyen áll, kitolva az időhatárokat a jelen felé, hogy bemutathatóvá váljon a falun élt/élők életmódjának a változása. E feladat végrehajtását nagyban segítheti a Néprajzi Múzeum és a megyében működő városi múzeumok gyűjteményi állományának feltérképezése, megismerése.

„Múzeumunk tárgyi anyagának gyarapítására nagyon korlátozottak erőforrásaink. Köszönettel tartozunk azonban mindazoknak a nagyvonalúságáért, akik a múzeumnak ajándékoztak egy-egy tárgyat, tárgyegyüttest, gazdagítva ezzel állományunkat.”

A PÁSZTOROK VILÁGA című ONLINE ELÉRHETŐ TÁRGYKATALÓGUSUNK itt tölthető le: http://smmi.hu/kepek/tartalom/20130116141547770585/Meselotargyak.pdf

Objects